Maksymalna średnia szlifowanych wałów do 100mm
Maksymalna długość szlifowanych wałów do 1000mm